Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

6130 8710 420

cartoondads:

no pain, no pain

1219 02a2 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

October 03 2017

Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viapikkumyy pikkumyy
9933 b791 420
Reposted frombigbad1880 bigbad1880 vialynxlynx lynxlynx
3545 8344 420
Reposted fromGIFer GIFer viamaryjanejanis maryjanejanis
6441 ab85 420
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
8407 88c4 420
Reposted fromtfu tfu viaPrzygnebiona Przygnebiona
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
0339 7d8e 420
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabeinthe beinthe

September 16 2017

3295 e01f 420
Reposted fromtfu tfu viadrugs drugs
9247 c406 420
9193 ca95 420
Reposted fromdivi divi viajazzuj jazzuj
9366 e3d0 420
Reposted fromintrigante intrigante viajazzuj jazzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl