Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

2052 0cbc 420
Reposted fromget-fit get-fit viakurdebele kurdebele
7031 5840 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viakurdebele kurdebele
2451 7e06 420
Reposted fromkaiee kaiee viapuremindx puremindx
Reposted frompffft pffft viapuremindx puremindx
4010 e567 420
Reposted fromerial erial viadzony dzony
2178 3336 420
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaKocuch Kocuch

July 18 2017

"Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje, jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi."

— Robert Więckiewicz
Reposted bypuremindx puremindx

July 16 2017

4286 235d 420
5068 c9c8 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viarosses rosses
9483 3346 420
Reposted fromexistential existential viaRedPenny RedPenny
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
3137 c20b 420
9649 6194 420
Reposted fromkarahippie karahippie
1132 8ad6 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viateardrop teardrop
7605 f02a 420
To the bone (2017)
9354 09b6 420
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianergo nergo
3792 ff4a 420
Reposted fromfatique fatique viapuremindx puremindx

July 14 2017

5887 ba46 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazeberko zeberko
2655 d5c8 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl